Biodling

Fibyhonung

Jag driver en mindre biodling för försäljning och eget nyttjande samt pollinering i den egna trädgården. Bitypen som jag har är buckfast bi, biet på bilden nedan är ett dragbi, det hämtar in nektar och pollen för att kunna göra honung och vax samt mata sig själv och larver med i kupan.

Här är en av mina bikupor där jag lyft av taket och lyft upp en av ramarna där det syns en vaxkaka. I vaxkakan till vänster är det täckt honung. Till höger är det täckta larver som snart ska kläckas till nya arbetsbin. Denna bikupa är en avläggare vilket betyder att arbetsbin, larver och utbyggda vaxkakor har flyttats från ett kraftfullt samhälle för att förhindra svärmning. På köpet får man ett nytt bisamhälle under tillväxt.

Här jobbar arbetsbina med att lägga i pollen i cellerna. Lila färg är troligtvis skogsallat vilket är en växt med gula blommor. Pollenfärgen har alltså inget med kronbladens färg att göra.

Här syns honung som är täckt till vänster i bild. När bina täcker honungen är vattenhalten låg, under 20% annars jäser honungen. Sedan syns celler med honung i mitten av bilden med otäckta celler. Dessa är på gång att fyllas upp och torkas under natten av bina. Ett mäktigt dånande ljud om kvällarna när bina torkar honung.