IC-7300 batterimodifiering

Mitt klockbatteri hade helt och hållet dött och original sitter det ett ML414H batteri på 3 volt samt 1 mAh. Detta innebär att RTC (real time clock) inte går korrekt i radion. Detta ville jag fixa och jag beställde därför en batterihållare för CR2032 med två tunna kablar för att ersätta originalbatteriet. I batterihållaren monterade jag ett uppladdningsbart LIR2032 på 45 mAh och det går således inte att montera ett icke-uppladdningsbart eftersom batteriet laddas under drift, då får man lösa det med backspärrdiod i serie om man inte vill att batteriet laddas under drift.

Min IC-7300 efter modifiering

För att öppna denna krävs att både under och över sida öppnas.

För att kunna komma in i radion krävs att man öppnar radion med en PH2 mejsel, dock duger det inte med en vanlig Philips mejsel, denna radio är tillverkad i Japan och har därför JIS-standardskruv. Gängan följer det metriska systemet men däremot har skruvskallen lite lite grop bredvid spåren. Den indikerar att man måste använda sig av PH2-JIS bits/skruvmejsel för att inte skada skruvskallen. Gör man inte detta så drar man sönder skruvskallen då vinklarna är något annorlunda än vanliga PH2…!

Här syns innehållet från ovan i min Icom IC-7300.

Här syns undersidan

Här syns det ytmonterade ML414H batteriet i sin helhet. För att löda loss detta krävs det att man tar bort ett gäng flatkablar och skruvar i sär hela fronten, när jag kommit så här långt tror jag att jag hade räknat till att jag skruvat bort 24 JIS-skruvar.

Här är ML414H batteriet bortlött och ersatt med CR2032 batterihållaren som jag fäst med smältlim på en skärmburk. LIR2032 batteriet är monterat och laddas av radion när den är igång.

Om någon fullföljer denna beskrivning får ni gärna kontakta mig via kontaktformuläret och berätta hur det gick. Allt ni gör på egen hand är givetvis på egen risk.