Fibykupan

En bikupa som jag utvecklat själv med inspiration från Huddingekupan men som har en helt annan botten och en annan modell av tak samt har en hel del annorlunda i lådorna trots att utseendet påminner om varandra.

Fibykupan uppställd i min bigård, här har jag mina bin. Kupan är linoljad och sedan bränd med gasol för att få ett skyddande lager mot väder och vind.

Inuti ser det ut så här, 10 stycken ramar i varje låda. Formatet är 3/4 Langstroth och är ett av de mest populära ramformaten i världen. Ramarna i sig är av hoffmantyp och även de är av egen tillverkning. Ramen på bilden har tre trådar som en förperforerad vaxkaka sedan smälts in i. Jag använder en gammal laptop-laddare på 19 volt som kortsluter tråden som sedan blir varm och sedan smälts vaxet in i ramen.

Då ser det ut så här. Bina bygger igen spalten som blir och det spelar ingen roll om spalten är uppåt eller nedåt. Bina föredrar dock att bygga nedåt.

Här har vi den egenutvecklade botten till Fibykupan. Flusteröppning och flusterbräda längst fram. I flustret flyger bina in och ut och de vill gärna ha något att landa på för att enkelt kunna gå in i kupan. I bakgrunden ligger en nedfallsskiva som går att sticka in bakifrån i spalten som syns på bottenramen. Att valet förr på en vit skiva är för att det ska vara enkelt att föra över innehållet till ett provglas för mikroskopi. Då kan man studera om man har nosema i sitt samhälle eller titta på varroakvalster.

Bibottnen från ovansidan, här är nedfallskivan instucken och vilar i framkant på två kilar, i bak sitter den endast i spalten. Drar man ur hela skivan så blir kupan helt öppen undertill vilket är bra för vintern då man inte vill få fukt i kupan. En välventilerad kupa möglar t ex inte.