Jupiter

Jupiter fotad 2023-12-05 kl 21:20 med Cave Astrola B 8″ f/8 1965, ZWO ASI290MM av 9 stycken deroterade frames där varje frame (bild) i sin tur är en bild från 35% av en stack på 120 sekunder i 100-150 fps (olika känslighet beroende på färg) totalt nästan 150 000 bilder som 35% stacken består av. Filterhjul Xagyl 5 pos med Baader RGB.

Jupiter tagen med en 5x powermate, Cave Astrola och ZWO ASI120MM kamera. 47 min och 30 sek exponeringstid deroterad i WinJupos.

2015-03-31-2018_0-CS-RGB_skärpt

Jupiter fotad i infrarött 742 nm

En animation av Jupiter fotad med Cave Astrola 8″ f/8

En annan mjukare version av Jupiter, samma kamerainställningar som nedan.

Jupiters ”baksida”

En R-RGB version av Jupiter, ZWO ASI120MM kamera och Cave Astrola Deluxe B 1965. 2,5x Powermate mellan teleskop och kamera, Parfokala Baader LRGB-serie av filter monterade i ett ASCOM-kompatibelt filterhjul från Xagyl. Allting styrt via FireCapture, EQMOD och HitecAstro fokusprogram.

2015-03-11-20XX.X-LRGB_V2

Jupiter fotad med ett Cave Astrola Teleskop Deluxe B från 1965 en RGB-komposit. Exakt samma data som bilden ovan. Denna bild har varit omslagsbild för tidningen Telescopium.

2015-03-11-20XX.X-RGB_01

Jupiter fotad 2023-12-04 med Cave Astrola 8″ f/8, Player One Ceres färgkamera. Deroterad.