Nebulosor.

NGC 7000 nordamerika nebulosan fotad med Nikon D600 TS Optics 8″ f/4. Kameran är inte modifierad.

Hantelnebulosan M27 tagen med Nikon D600 och TS Optics 8″ f/4 teleskop monterad på en EQ6, aplanatisk korrektor samt guidad med guide-teleskop. En av mina bästa bilder, denna bild är bakgrundsbild på denna sajt. Samma bild finns i mildare behandling lite längre ner på denna sajt.

Skalad version av övre bild. M27 i närbild.

Nebulosan M57 fotad från Fiby, Nikon D600 TS Optics 8″ f/4 hårt beskuren.

Samma bild som ovan men ett större bildutsnitt. M57 ringnebulosan i mitten, starka stjärnan till höger heter Sheliak och den till vänster heter Sulafat och är en del av stjärnbilden Lyran där stjärnan Vega ingår.

Västra delen av slöjnebulosan NGC6992 Nikon D600 TS Optics 8″ f/4, en supernovarest.

Östra delen av slöjnebulosan NGC6960 Nikon D600 TS Optics 8″ f/4. En supernovarest.

Hantelnebulosan M27 tagen med Nikon D600 och TS Optics 8″ f/4 teleskop monterad på en EQ6, aplanatisk korrektor samt guidad med guide-teleskop.

Bubbelnebulosan NGC 7635, QHY9 med Baader 7 nm Ha samt 8″ f/4 newton aplanatisk komakorrektor.

Picture saved with settings applied.

Hästhuvudnebulosan IC414 i smalband H-alpha, QHY9 med Baader 7 nm Ha samt 8″ f/4 newton aplanatisk komakorrektor.

IC405 7 nm Ha filter

Picture saved with settings applied.

Messier 1 fotad med 7 nm Ha filter.

Picture saved with settings applied.