Galaxer

NGC891 Fotad från Fiby med Nikon D600, aplanatisk korrektor samt ett TS Optics 8″ f/4 newtonteleskop, kraftigt beskuren.

NGC891 Fotad från Fiby med Nikon D600, aplanatisk korrektor samt ett TS Optics 8″ f/4 newtonteleskop, lätt beskuren.

Galaxen Messier 51 fotad med Nikon D600, aplanatisk korrektor samt ett TS Optics 8″ f/4 newtonteleskop. Fototillfälle var 2014.

Galaxen Messier 101 fotad under två nätter år 2014 med Nikon D600, aplanatisk korrektor samt ett TS Optics 8″ f/4 newtonteleskop.

Picture saved with settings applied.

Galaxen Messier 33 fotad med Nikon D600, aplanatisk korrektor samt ett TS Optics 8″ f/4 newtonteleskop. Fototillfälle var 2014.

Messier 81 och Messier 82 samt många fler små galaxer i samma fält. Det syns inte så bra men M82 har en supernova tänd en av sina spiralarmar. Bilden är tagen 2014-01-26 och är fotad med en Nikon D80 CCD med kraftig inbyggd brusreducering som tyvärr ej gick att stänga av.

Picture saved with settings applied.