Venus

Planetbilder med copyright Christoffer Svenske

VenusIR742 filter monterat på en 2,5x powermate ASI290MM kamera 12″ f/5 teleskop
Sampling 0,16 båg/pixel
Filmat i 645 fps i 8-bitsläge
Fångat med Firecapture

Reduktion av 6% av 100 000 bilder.

Venus igen, några dagar senare samma utrustning som ovanstående bild.

Venus fotad genom 12″ f/5 teleskop, ZWO290MM kamera. Hembyggt W47 + BG39 filter i blå kanal, syntetisk grön samt IR742 i röd kanal. En antydan till moln formation kan man se.