Planetfoto

Planetbilder med copyright Christoffer Svenske

Saturnus fotad från Teneriffa med hembyggt teleskop samt monokrom ZWO 290MM kamera med LRGB-filter. Tagen 2018-07-14.

Jupiter tagen med en 5x powermate, Cave Astrola och ZWO ASI120MM kamera. 47 min och 30 sek exponeringstid deroterad i WinJupos.
2015-03-31-2018_0-CS-RGB_skärpt

VenusIR742 filter monterat på en 2,5x powermate ASI290MM kamera 12″ f/5 teleskop
Sampling 0,16 båg/pixel
Filmat i 645 fps i 8-bitsläge
Fångat med Firecapture

Reduktion av 6% av 100 000 bilder.

Venus igen, några dagar senare samma utrustning som ovanstående bild.

Saturnus fotograferad av mig från Hosinskys på La Palma med ett 12″ Newton teleskop och 290MM kamera.

Jupiter fotad i infrarött 742 nm

Animation av Jupiter, fotat med Cave Astrola 8″ f/8

 

En annan mjukare version av Jupiter, samma kamerainställningar som nedan.
2015-03-12-205X.X-RGB

En R-RGB version av Jupiter, ZWO ASI120MM kamera och Cave Astrola Deluxe B 1965. 2,5x Powermate mellan teleskop och kamera, Parfokala Baader LRGB-serie av filter monterade i ett ASCOM-kompatibelt filterhjul från Xagyl. Allting styrt via FireCapture, EQMOD och HitecAstro fokusprogram.2015-03-11-20XX.X-LRGB_V2

Jupiter fotad med ett Cave Astrola Teleskop Deluxe B från 1965 en RGB-komposit. Exakt samma data som bilden ovan. Denna bild har varit omslagsbild för tidningen Telescopium.2015-03-11-20XX.X-RGB_01

Jupiter fotad 2016-03-11-2217_6

Planeten Mars, fotad genom Cave Astrola 1965 8″ f/8 ZWO120MM-S

Mars fotad från Teneriffa i en 14″ dobson under calima, endast i IR 742 nm, ZWO 290MM

Venus fotad genom 12″ f/5 teleskop, ZWO290MM kamera. Hembyggt W47 + BG39 filter i blå kanal, syntetisk grön samt IR742 i röd kanal. En antydan till moln formation kan man se.

Uranus fotad från Fiby med 12″ f/5 teleskop.